fbpx


 

Phone: (976) 7713-3355
Sales managers:
(976) 9490 - 1205
(976) 9401 - 1205
(976) 9400 - 1205
(976) 9590 - 1205

Хадат 1 төслийн байршилд утаан дахь хорт бодисийн хэмжээг шалгаж туршиж хотын төвтэй харьцуулж үзлээ