fbpx


 

Phone: (976) 7713-3355
Sales managers:
(976) 9490 - 1205
(976) 9401 - 1205
(976) 9400 - 1205
(976) 9590 - 1205

Түгээмэл, асуулт хариултууд

Боловсруулагдаж байна…

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт

Бидний эрхэмлэдэг хамгийн чухал зарчмын нэг бол хэрэглэгч бүртэйгээ ойрхон ажиллаж, тэдний хэрэгцээ шаардлага, тулгарч буй асуудлыг цаг тухай бүрд нь сонсож, шийдвэрлэж өгөх юм. Иймд хэрэглэгч таны өгч буй санал, хүсэлт бүр бидэнд маш том үнэ цэнтэй бөгөөд танд илүү тав тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлж өгөх болно.